आडसाली ऊस लागण सविस्तर माहिती | us lagwad |

आडसाली ऊस लागण सविस्तर माहिती | us lagwad |

आडसाली ऊस लागण सविस्तर माहिती | us lagwad |

आड साली ऊस लावताना शेतकरी कुठल्या चुका करतात आणि त्या कशा टाळ्या तर शेतकरी मित्रांनो सध्या आड साली उसाचा लागणीचा हंगाम चालू आहे तर आता काळजी कोणती घ्यायची लागण करताना तर सर्वप्रथम मी बघू शकता आपली उसाची वाट बघा पूर्णपणे जाडी सर्व एकदम छान प्रकारे जमलेला आहे तर यासाठी आपण काय केलं होतं किंवा शेतकऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यायची तर सर्वप्रथम ज्यावेळेस आपण आडसाली लागवड करणार आहेत तर त्या त्याच्या आधी आपण हिरवळीचा खत म्हणा किंवा त्यांच्या किंवा आपल्या शेणखत असेल तर असं आपण सेंद्रिय कर्ब असे जमिनीमध्ये काढणं महत्त्वाचं आहे कारण काय होतं आपण फक्त ऊस लागवड करायची म्हणल्यावर आपण फक्त रासायनिक वर जास्त देतो आणि त्यामुळे आपल्या जमिनीचा पोत विकत चाललेला आहे तुम्ही जमिनीत तुम्ही वरून किती रासायनिक खत दिले आणि त्यात जर सेंद्रिय कर्ब नसेल जमिनीमध्ये तर पुढे म्हणजे तुमचं अपेक्षित खर्च करू नये तुम्हाला अपेक्षित उत्पादन भेटत नाही तर त्यासाठी काय करायचं आहे तर सर्वप्रथम ज्यावेळेस आपला लागवड करायची असेल जूनमध्ये तर साधारणतः आपण एप्रिल मे मध्ये कुठले आपण शेतामध्ये काढले पाहिजे .

आणि त्यानंतर शेणखत असेल की लेणी का त्यावर आपण टाकून घेऊन त्यानंतर कमीत कमी डबल नांगरट आणि रोटरी मारून घ्यायची आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण ज्यावेळेस अडचणी लागवड करणार आहोत आरसा लिहिला ऊस आपल्या शेतामध्ये साधारण कमीत कमी 16 ते 18 महिने आपल्या शेतामध्ये राहतो तर त्या दृष्टीने आपण पूर्ण नियोजन करणे गरजेचे असतं आणि त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं काय असतं तर सॉरी तर बरेचशे शेतकऱ्यांचा असा समज आहे की शरीर एवढी लहान तेवढी उसाची संख्या जास्त होते आणि उत्पादन जास्त भेटते तर हा चुकीचा गैरसमज आहे तर सरी जर लहान असेल तर ऊस फोटो कमी करतो त्याच पद्धतीने उसाची जाडी कमी होते आणि आपल्याला जे अपेक्षित संख्या पाहिजे तर ती भेटत नाही तर त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा काय शेतकरी मित्रांनो तर ज्यावेळेस आपण सरी सोडणारे तर ती कमीत कमी साडेचार फूट कमीत कमी साडेचार फूट असली पाहिजे मग तुम्ही पाच फूट पाडली तर योग्यच आहे साडेपाच फूट पाडली तर अजून तुम्ही अंतर वाढत नाही तसं तसं आपल्याला नियोजन करणे सोयीच जातात आणि साडेचार फूट सरी का आपण म्हणतो तर चार फुट सरी साडेतीन फूट सरीसाडेतीन-चार फूट जर सरी असेल तर आपल्याला जी बाळ भरणी आणि मोठी भरणी आहे तर ती करताना बरीच अडचण येते आणि आपले जे पक्व झालेले फोटो आहेत तर ते मोडले जातात आणि आपलं नुकसान होतं आणि व्यवस्थितरित्या भरणी नाही झाली तर ऊस आपला लवकर पडतो आणि ऊर्जा लवकर पडला तर त्याला भविष्यात पाणी पावसाळ्यात त्याला पाणी सापडण्याची शक्यता असते तर त्यामुळे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपली सरी कमीत कमी साडेचार फूट असणे गरजेचे आहे आता सरी पडली आपण त्यानंतर येतो आपल्या बियाण्याचा प्रश्न तर आपण जे बियाणे निवडणार आहोत उसाचे ते आपण बेने प्लॉटमधून एकदम खात्रीशीर असलेले बियाणे निवडायचे आहेत आणि उसाचे वेणी जर ज्यावेळेस निवडतो त्यावेळेस कमीत कमी नऊ ते दहा महिन्याचा ऊस आपण निवडायचा आहे .

म्हणजे अगदी तेरा चौदा महिन्याचा निवडायचा नाही आणि सहा सात महिन्याचा निवडून काय उपयोग होणार नाही तर कमीत कमी नऊ ते 11 महिने या वयाचा उजळ आपण निवडला तर तो जाडसर असतो रसरशीत असतो आणि त्यामधून जो निघणारा कोंब आहे तो आपला एकदम कसदार कोण निघतो आणि आपल्याला अपेक्षित उत्पादन मिळतं आणि शक्यतो ज्यावेळेस आपण देणे लागवड करणार आहोत तर त्यावेळेस देणे शक्यतो आपल्या घरचेच ठेवा कारण बाहेरच्या वेण्याचं काही खात्री नसते काही ठिकाणी करतो आपण तर त्यावेळेस काय करतेत काही शेतकरी दुसरा बॅनर एकत्र होतात म्हणजे त्याची गॅरंटी नसते तर त्यामुळे खात्रीशीर बियाणे वापरा आणि ज्यावेळेस आपण बियाणे दाबणार आहोत तर त्याच्या आधी आपल्याला बीज प्रक्रिया करणे महत्त्वाचे आहे म्हणजे देणे प्रक्रिया प्रक्रिया करण्यासाठी आपण काय बुरशीनाशक आणि कीटकनाशकाची पेरणी प्रक्रिया करू शकतो आपण या ठिकाणी निवडू शकता किंवा तुमच्या भागात जे कुठला उपलब्ध असेल आणि कीटकनाशक यांचा आपण लिटरला एकमेव लिटरला दोन एम एल आणि लेटर ला दोन दोन ग्रॅम अशा रीतीने प्रमाण घेऊन आपण कीटकनाशक आणि बुरशीनाशकाचा प्रमाण घ्यायचं आहे आणि या ठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाणी आपल्याला मोजूनच घ्यायचा आहे आणि आपण जे औषध घेणार आहोत ते पण मोजून घ्यायचा आहे तर कीटकनाशक आणि बुरशीनाशकाची प्रक्रिया केल्यामुळे आपल्या ऊसाला असेल तर यांचा जो संभाव्य धोका आहे तर तोच धोका आपला टाळणार आहे त्याच पद्धतीने जिवाणूंची बीज प्रक्रिया जरी केली तरी ती आपल्याला फायदेशीर ठरते तर अशा पद्धतीने आपण बेणे प्रक्रिया करणार गरजेचे आहे कांडी लागवड करणार आहे तर अशा शेतकऱ्यांनी काय करायचं आहे आपली सरी जर पूर्व पश्चिम या दिशेला असेल तर सध्या उत्तरायण चालू असल्यामुळे सूर्य या बाजूने उगवतो तर त्यामुळे आपण सूर्याच्या अपोजिट साईडला म्हणजे या बगलेला आपण ऊस दाबायचा आहे तर ते दक्षिण बाजूने आपण दाबायच आहे की जेणेकरून काय होणार आहे तर त्याला जो आपला सूर्यप्रकाश अवेलेबल असतो तो आपल्याला म्हणजे पूर्ण वेळ म्हणजे जेवढा सूर्य असेल तो पूर्ण सूर्यप्रकाश त्याला उपलब्ध असेल त्याच पद्धतीने शेतकरी मित्रांनो आपली सरी जर उत्तर दक्षिण सरी असेल तर तुम्हाला पश्चिम बाजूला आपल्याला दाबायचा आहे .

शेतकरी मित्रांनो ज्यावेळेस आपण लागवड करणार आहोत तर त्यावेळेस म्हणजे या ठिकाणी खाली लागवड न करता थोडीशी लागवड करायची आहे तर त्यामुळे काय होणार आहे समजा जरी अतिरिक्त पाऊस झाला जरी अतिरिक्त पाऊस झाला तरी ते आपलं टिपरू पाण्यामध्ये राहणार नाही आणि उतरन क्षमता होण्यास त्याला कुठली अडचण येणार नाही त्यामुळे आपण थोडं एक बदलेला आपण दाबून घ्यायचा आहे आता अशा रीतीने केल्यामुळे काय होणार आहे तर थोडा वर असल्यामुळे त्याला कायमस कंडिशन राहील आणि वापस कंडिशन असल्यामुळे त्याला पूर्ण अन्नग्रहण करता येईल किंवा सूर्यप्रकाश शेती वेळेवर ऑक्सिजन भेटल्यामुळे पूर्णतः त्याची अन्नद्रव्य आहे ते शोषून घेण्यास मदत होते तर त्यामुळे आपण एक साईटला म्हणजे थोडासा बगल्या वरती ऊस लागवड करायची आहे त्याच पद्धतीने ज्यावेळेस आपण कांडी लागवड करतो तर त्यावेळेस आपण जर दोन डोळा कांडी लागवड करत असो तर त्यावेळेस काय करायचं हे आपले डोळे अपोजिट साईडला जे असतात तर ती आपण दोन साईडला ठेवायचे आहे म्हणजे एक डोळा असा एक खालच्या साईटला आणि दुसरा नको तर तिच्या अशा स्थितीला एक डोळा या साईडला एक डोळा या साईडला अशा रीतीने दाबायचा आहे म्हणजे दोन्ही डोळे साईडला दाबायचे आहे की जेणेकरून दोन्हींचा उतार आपला होणार आहे आणि जर तुम्ही एक डोळा खालील एक डोळा वर या पद्धतीने उतरणार नाही आणि फक्त एक डोळा जो आहे तरही प्रोसेस झाल्यानंतर एक पुढची गोष्ट अत्यंत महत्त्वाचे आहे की साधारणता ज्यावेळेस आपण कांडी लागवड करतो तर त्यानंतर साधारण एक सात ते आठ दिवसानंतर आपण पहिली आळणी घेणे गरजेचे आहे ज्यावेळेस आपला ऊस हा बाल्यावस्थेत असतो लहान असतो तर त्यावेळेस त्याला रूट झोन जे आहे ते थोडं कमी ऍक्टिव्ह असतं .

आणि त्याला जे अन्नद्रव्य आहे ती डायरेक्ट खोलवरून घेणार शक्य नसतं त्यामुळे आपण जर आळणी केली तर त्याला ते पूर्ण अन्नद्रव्ये वरच्यावर उपलब्ध होतं आणि त्याची मुळांची वाढ होण्यास मदत होते तर अशा स्थितीत आपण सात ते आठ दिवसात पहिली अडवणी घेणे गरजेचे आहे रावणी कोणती घ्यायची अशा पद्धतीने घ्यायची त्याचे दोन्ही व्हिडिओ आपण आपल्या चैनल वरती टाकलेला आहे त्यामुळे ती व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेलेच आहे नाहीतर आपली कष्ट शेती नावावर क्लिक करा चित्र अपलोड नाही तुम्हाला आपले सर्व व्हिडिओ त्या ठिकाणी दिसतील तिथून तुम्ही आळणीचा व्हिडिओ बघा तर अशा रीतीने आपण काळजी जर घेतली आणि आपल्या चैनल वरती जे आपण चार दोस्ताने चार फ वारणी आणि तीन यांचा जे नियोजन टाकलेला आहे ते जर तुम्ही रेगुलर फॉलो केला तर तुम्ही एकरी शंभर टन काही दूर नाही.

तर अशा रीतीने शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला लेख कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून कळवा.

Leave a Comment